תנ"ך - תהלים פרק נו פסוק ז - יגורו׀ יצפינו יצפונו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...