תנ"ך - תהלים פרק נו פסוק ט - נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...