תנ"ך - ספר תהלים פרק נז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים