תנ"ך - ישלח משמים׀ ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...