תנ"ך - תהלים פרק נח פסוק ג - אף־בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...