תנ"ך - ספר תהלים פרק נט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים