תנ"ך - ספר תהלים פרק ו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים