תנ"ך - תהלים פרק ו פסוק י - שמע ה' תחנתי ה' תפלתי יקח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...