תנ"ך - חנני ה' כי אמלל אני רפאני ה' כי נבהלו עצמי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...