תנ"ך - יגעתי׀ באנחתי אשחה בכל־לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...