תנ"ך - ספר תהלים פרק ס

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים