תנ"ך - מואב׀ סיר רחצי על־אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרועעי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...