תנ"ך - תהלים פרק ס פסוק ו - נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קשט סלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...