תנ"ך - כי־אתה אלהים שמעת לנדרי נתת ירשת יראי שמך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...