תנ"ך - ספר תהלים פרק סב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים