תנ"ך - ספר תהלים פרק סג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים