תנ"ך - תהלים פרק סג פסוק ד - כי־טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...