תנ"ך - כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל־פי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...