תנ"ך - ספר תהלים פרק סד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים