תנ"ך - יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...