תנ"ך - ספר תהלים פרק סה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים