תנ"ך - ספר תהלים פרק סו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים