תנ"ך - עלות מיחים אעלה־לך עם־קטרת אילים אעשה בקר עם־עתודים סלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...