תנ"ך - משל בגבורתו׀ עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים׀ אל־ירימו ירומו למו סלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...