תנ"ך - ספר תהלים פרק סז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים