תנ"ך - ספר תהלים פרק סח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים