תנ"ך - תהלים פרק סט פסוק יא - ואבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...