תנ"ך - תהלים פרק סט פסוק ב - הושיעני אלהים כי באו מים עד־נפש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...