תנ"ך - ספר תהלים פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים