תנ"ך - ספר תהלים פרק ע

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים