תנ"ך - ספר תהלים פרק עא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים