תנ"ך - היה לי׀ לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי־סלעי ומצודתי אתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...