תנ"ך - עליך׀ נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...