תנ"ך - ספר תהלים פרק עב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים