תנ"ך - ויחי ויתן־לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל־היום יברכנהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...