תנ"ך - תהלים פרק עב פסוק ט - לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...