תנ"ך - תהלים פרק עג פסוק א - מזמור לאסף פ
אך טוב לישראל אלהים לברי לבב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...