תנ"ך - תהלים פרק עג פסוק י - לכן׀ ישיב ישוב עמו הלם ומי מלא ימצו למו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...