תנ"ך - ואני כמעט נטוי נטיו רגלי כאין שפכה שפכו אשרי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...