תנ"ך - משכיל לאסף פ
למה אלהים זנחת לנצח יעשן אפך בצאן מרעיתך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...