תנ"ך - תהלים פרק עד פסוק ז - שלחו באש מקדשך לארץ חללו משכן־שמך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...