תנ"ך - תהלים פרק עה פסוק ו - אל־תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...