תנ"ך - ספר תהלים פרק עו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים