תנ"ך - תהלים פרק עו פסוק ד - שמה שבר רשפי־קשת מגן וחרב ומלחמה סלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...