תנ"ך - ספר תהלים פרק עז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים