תנ"ך - ספר תהלים פרק עח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים