תנ"ך - לא נכחד׀ מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות ה' ועזוזו ונפלאתיו אשר עשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...