תנ"ך - תהלים פרק עח פסוק נ - יפלס נתיב לאפו לא־חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...