תנ"ך - תהלים פרק עח פסוק ע - ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...