תנ"ך - ספר תהלים פרק עט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים